BEDFORD STUDIO

EDITORIAL by Eleonora Drykina for VEUX Magazine

photography: Eleonora Drykina
make-up: Kristina Korolyova
hair: Dmitry Puchnin
wardrobe styling: Viktoria Gok
style assistant: Polina Vinogradova
model: Olga Obumova

EDITORIAL by Eleonora Drykina for VEUX MagazineEDITORIAL by Eleonora Drykina for VEUX MagazineEDITORIAL by Eleonora Drykina for VEUX MagazineEDITORIAL by Eleonora Drykina for VEUX Magazine